HACCP jest systemem postępowania i narzędziem sektora żywnościowego, do którego wdrożenia zobowiązani są przedsiębiorcy funkcjonujący w całym łańcuchu żywnościowym.

Wymóg ten dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją, przetwarzaniem, transportem, handlem, świadczeniem usług cateringowych oraz żywienia zbiorowego jak również pakowania produktów żywnościowych.

Obowiązek ten wynika z Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 30 października 2003 r. – Dz. U. nr 208, poz. 2020 oraz Rozporządzenia PE i RE 852/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r.

Koncepcja powstania systemu sięga lat 60-70. Powstała jako wynik współpracy NASA, Państwowej Agencji ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej oraz laboratoriów wojskowych. W 1975 roku HACCP został uznany przez WHO. Przez kolejne lata swoje uznanie zdobywał również w innych międzynarodowych jednostkach.

Celem funkcjonowania systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) jest identyfikacja mogących pojawić się podczas produkcji i obrotu żywnością zagrożeń, ocena ryzyka ich wystąpienia oraz szybka eliminacja skutków zdarzeń niepożądanych, które mogą wystąpić. To najskuteczniejsze narzędzie, które pozwala zagwarantować że żywność nie zostanie zakażona i zanieczyszczona oraz, że zapewni bezpieczeństwo zdrowotne jej konsumentom.

  Korzyści jakie można uzyskać z wdrożenia systemu HACCP to między innymi:
 • zaangażowanie się pracowników w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa żywności
 • mniejsze zagrożenie wystąpienia niekorzystnych wyników przeprowadzanych kontroli sanitarnych
 • zadowolenie klientów
 • mniejsza ilość reklamacji
 • potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych
 • wprowadzanie działań prewencyjnych eliminuje pojawienie się strat produkcyjnych
 • ochrona interesów konsumentów, mniejsze zagrożenie wystąpienia chorób układu pokarmowego a tym samym mniejsze roszczenia finansowe ze strony klientów
 • większe zaufanie do marki
 • zapewnienie aktywności podejmowanych działań w razie wystąpienia sytuacji problemowych
KONTAKT

CENTRUM BHP AMBIT s.c.

34-100 Wadowice
Plac Bohaterów Getta 17

tel.: +48 502 125 468

e-mail: biuro@ambit-bhp.pl
Strona główna | Szkolenia | Uprawnienia SEP | Nadzór | Pierwsza pomoc | Ryzyko zawodowe | Centrum zaopatrzenia bhp | Pomiary | HACCP | Ochrona przeciwpożarowa | Programming by JUBIT