Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom wymagań, które należy spełnić aby wdrożyć system HACCP. W sposób szczegółowy na szkoleniu zostaną omówione wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych, Dobrych Praktyk Higienicznych oraz rodzaje zagrożeń jakie mogą występować w firmach związanych z produktami żywnościowymi.
  Szkolenie adresowane jest do:
 • pracowników i kierowników kontroli jakości zakładów sektora spożywczego
 • przewodniczących zespołu HACCP
 • członków zespołów HACCP
 • przyszłych audytorów wewnętrznych
 • osób zainteresowanych tematyką szkolenia
Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa żywności
 • co to jest system HACCP
 • cele systemu HACCP
 • podstawowe pojęcia
 • aktualne wymagania prawne
 • 7 zasad systemu HACCP według normy ISO 22000
  2. Rodzaje zagrożeń oraz ich źródła
 • zanieczyszczenia chemiczne
 • zanieczyszczenia fizyczne
 • zanieczyszczenia mikrobiologiczne
  3. Zasady GHP
 • infrastruktura zakładu, lokalizacja i otocznie
 • funkcjonalny układ zakładu
 • maszyny i urządzenia
 • procesy mycia i dezynfekcji
 • zaopatrzenie zakładu w wodę
 • kontrola odpadów stałych i ścieków
 • zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie
 • wymagania zdrowotne i higiena personelu
 • szkolenie personelu
  4. Zasady GMP
 • dostawy
 • proces magazynowania, postępowanie z surowcami, półproduktami i produktami
 • obróbka wstępna
 • obróbka zasadnicza
 • transport (wewnętrzny i zewnętrzny)
  5. Zasady znakowania żywności
  6. Korzyści z wdrożenia systemu HACCP
  7. Ćwiczenia
Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest wydaniem imiennego certyfikatu.

KONTAKT

CENTRUM BHP AMBIT s.c.

34-100 Wadowice
Plac Bohaterów Getta 17

tel.: +48 502 125 468

e-mail: biuro@ambit-bhp.pl
Strona główna | Szkolenia | Uprawnienia SEP | Nadzór | Pierwsza pomoc | Ryzyko zawodowe | Centrum zaopatrzenia bhp | Pomiary | HACCP | Ochrona przeciwpożarowa | Programming by JUBIT