Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi zasadami opracowywania dokumentacji systemowej HACCP, z jej strukturą oraz zasadami zapewniającymi jej odpowiednie nadzorowanie.
  Szkolenie skierowane do:
 • osób, które chcą poznać zasady tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP (Księga HACCP), instrukcji Dobrych Praktyk Produkcyjnych oraz Dobrych Praktyk Higienicznych
Program szkolenia:
  1. Omówienie struktury dokumentacji
 • Dokumentacja podstawowa - zasady systemu HACCP
  - analiza zagrożeń
  - wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli
  - monitorowanie CCP i działania korygujące
  - dokumenty związane
  - weryfikacja skuteczności działania systemu
 • Dokumentacja uzupełniająca
  2. Dokumentowanie systemu HACCP
 • Ogólne dokumenty systemowe
  - księga HACCP
  - Dobre Praktyki Produkcyjne
  - Dobre Praktyki Higieniczne
 • Plan HACCP
  - opis produktu
  - wyznaczanie krytycznych punktów kontroli
  - monitorowanie CCP i działania korygujące
  - weryfikacja systemu
  - schemat blokowy procesu
 • Dokumenty wykonawcze – procedury, instrukcje
 • Zapisy – pomiary, testy, działania realizowane w krytycznych punktach procesów
  3. Wymagania dotyczące dokumentacji wg normy ISO 22000
 • Zasady nadzoru nad dokumentacją
 • Praktyczne zasady tworzenia dokumentacji:
  - opracowanie dokumentu
  - zarządzanie dokumentami, dystrybucja
  - aktualizacja/zmiana dokumentów
  - określenie systemu weryfikacji aktualności dokumentów wewnętrznych
  - nadzór nad dokumentami nieaktualnymi
  - nadzór nad dokumentami zewnętrznymi
  - określenie systemu weryfikacji aktualności dokumentów zewnętrznych.
  4. Ćwiczenia
Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest wydaniem imiennego certyfikatu.

KONTAKT

CENTRUM BHP AMBIT s.c.

34-100 Wadowice
Plac Bohaterów Getta 17

tel.: +48 502 125 468

e-mail: biuro@ambit-bhp.pl
Strona główna | Szkolenia | Uprawnienia SEP | Nadzór | Pierwsza pomoc | Ryzyko zawodowe | Centrum zaopatrzenia bhp | Pomiary | HACCP | Ochrona przeciwpożarowa | Programming by JUBIT