OUTSOURCING KADROWY

Realizując usługi outsourcingu kadr wdrażamy, zarządzamy oraz prowadzimy na bieżąco akta osobowe zgodnie z przepisami prawa pracy i regulaminami wewnętrznymi firmy. Jednocześnie przetwarzamy i aktualizujemy dane kadrowe pracowników w systemie kadrowym.

    Zakres usług administracji kadrowej:
  • Przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub tworzenie teczek personalnych, jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy;
  • sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy);
  • gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność);
  • informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku z upływającym terminem ważności;
  • przesyłanie deklaracji statystycznych do GUS;
  • sporządzanie raportów na potrzeby Klienta.

Nie musisz poświęcać swojego czasu na rutynowe zadania administracji kadrowej. Potrzebujesz jedynie zaufanego dostawcę usług outsourcingowych, który Cię w nich wyręczy. Naszą ambicją jest zaspakajanie pełnego spectrum potrzeb Klientów związanych z realizacją funkcji personalnej.


Jeśli jesteś zainteresowany usługami outsourcingu kadrowego
skontaktuj się z nami


KONTAKT

CENTRUM BHP AMBIT s.c.

34-100 Wadowice
Plac Bohaterów Getta 17

tel.: +48 502 125 468

e-mail: biuro@ambit-bhp.pl
Strona główna | Szkolenia | Uprawnienia SEP | Nadzór | Pierwsza pomoc | Ryzyko zawodowe | Centrum zaopatrzenia bhp | Pomiary | HACCP | Ochrona przeciwpożarowa | Programming by JUBIT