Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych. Podczas szkolenia pracownicy zaznajamiają się z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
  Zakres szkolenia obejmuje między innymi:
 • organizację ochrony przeciwpożarowej
 • ewakuację ludzi i mienia
 • sprzęt gaśniczy
 • sposoby zapobiegania pożarom
Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne z zasad postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego
Całe szkolenie p.poż. trwa 4 godziny, po szkoleniu można powierzyć przeszkolonemu pracownikowi obowiązki w zakresie ochrony przeciw pożarowej oraz organizacji ewakuacji.

INSTRUKCJE PRZECIWPOŻAROWE

Instrukcja przeciwpożarowa w zakładzie pracy to niezwykle ważny i przede wszystkim obowiązkowy element wyposażenia danej firmy. Każda instrukcja ppoż powinna zawierać treści wynikające z brzmienia odpowiedniej ustawy. W związku z tym nie można dopuścić do sytuacji, aby instrukcje ppoż wiszące w zakładzie pracy były pisane przez nieodpowiednio wykwalifikowane osoby. Niewłaściwa instrukcja przeciwpożarowa może skutkować nie tylko zagrożeniem zdrowia i życia osób pracujących w danym miejscu, ale także bardzo wysokimi karami finansowymi nakładami przez organy prawne.

SPORZĄDZANIE PLANÓW EWAKUACJISpecjalizujemy się w opracowaniu planów ewakuacji ludzi z budynków, których kluczowym elementem są plansze ewakuacyjne.
  Plansze ewakuacyjne obrazują przede wszystkim:
 • drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych
 • rozmieszczenie , przycisków sygnalizacji pożarowej i innych
 • lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku
 • miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje – zaznaczony jako „TU JESTEŚ”
Opracowane plany ewakuacji w formie planszy ewakuacyjnej powinny być rozmieszczone w budynku w miejscu ogólnodostepnym i spełniać funkcję informacyjną.


KONTAKT

CENTRUM BHP AMBIT s.c.

34-100 Wadowice
Plac Bohaterów Getta 17

tel.: +48 502 125 468

e-mail: biuro@ambit-bhp.pl
Strona główna | Szkolenia | Uprawnienia SEP | Nadzór | Pierwsza pomoc | Ryzyko zawodowe | Centrum zaopatrzenia bhp | Pomiary | HACCP | Ochrona przeciwpożarowa | Programming by JUBIT