Nasza oferta jest skierowana dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bierzemy odpowiedzialność za działania związane z wdrożeniem systemu HACCP, tworzeniem dokumentacji, mapy procesów technologicznych. Po wdrożeniu systemu to naszą rolą jest jego sprawne dalsze funkcjonowanie.

System HACCP jest projektowany pod indywidualne potrzeby klienta i specyfikę działania przedsiębiorstwa. \

Naszą rolą jest kompleksowe przygotowanie systemu:

 • projekt, szkolenie, współtworzenie dokumentacji i pomoc w jej wdrożeniu, sprawdzenie i przekazanie systemu jednostce certyfikującej.
 • Opiekujemy się wdrożonym systemem także po uzyskaniu Certyfikatu, w ramach odrębnej umowy zawartej z klientem.

Prace związane z wdrożeniem systemu trzeba rozpocząć kilka miesięcy przed planowaną datą otrzymania Certyfikatu. Jest to optymalny czas dla gruntownego przygotowania firmy.

Dla klienta jest to szczególnie korzystne, bo umożliwia wdrożenie systemu bez potrzeby odrywania pracowników od codziennych zajęć. Wdrożenie HACCP oraz zasad GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna) obejmuje:

 • audit wstępny zakładu oceniający przygotowanie do wdrożenia HACCP
 • przeprowadzenie spotkań z pracownikami odpowiedzialnymi za produkcję i laboratorium
 • przygotowanie księgi HACCP
 • przygotowanie procedur HACCP oraz GMP/GHP
 • szkolenia personelu
 • praktyczne wdrożenie HACCP
 • audity

Wprowadzenie systemu jest możliwe dzięki wdrożeniu, tzw. 12 kroków HACCP:

 • Powołanie Zespołu HACCP, który:
  · jest organem opracowującym system HACCP (zwykle 4-6 osób. małe przedsiębiorstwa mniej),
  · składa się z osób o dużej wiedzy i doświadczeniu, reprezentujących różne dyscypliny
 • Dokładny opis produktu.
 • Określenie przewidywanego sposobu użycia produktu przez konsumenta.
 • Opracowanie schematu blokowego procesu produkcji.
 • Weryfikacja powyższego schematu.
 • Określenie wszystkich potencjalnych zagrożeń (zasada 1).
 • Określenie CCP (zasada 2).
 • Ustalenie granic dla każdego CCP (zasada 3).
 • Ustalenie monitoringu każdego CCP (zasada 4).
 • Ustalenie działań korygujących dla CCP (zasada 5).
 • Ustalenie procedury weryfikacji (zasada 6).
 • Przygotowanie dokumentacji (zasada 7).

System HACCP nigdy się kończy. System żeby żyć i przynosić cały czas efekty potrzebuję ciągłej aktualizacji. Musimy go traktować jako jedno z niezbędnych narzędzi które pozwoli funkcjonować nowoczesnemu przedsiębiorstwu przemysłu spożywczego. Po każdej zmianie przepisów prawnych, produktów, składników, zmianach technologii, remontach, modernizacjach, zatrudnieniu nowych pracowników, system HACCP należy zweryfikować i w razie potrzeby wprowadzić w nim poprawki.