HACCP jest systemem postępowania i narzędziem sektora żywnościowego, do którego wdrożenia zobowiązani są przedsiębiorcy funkcjonujący w całym łańcuchu żywnościowym.

Wymóg ten dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją, przetwarzaniem, transportem, handlem, świadczeniem usług cateringowych oraz żywienia zbiorowego jak również pakowania produktów żywnościowych.

Obowiązek ten wynika z Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 30 października 2003 r. – Dz. U. nr 208, poz. 2020 oraz Rozporządzenia PE i RE 852/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r.

Koncepcja powstania systemu sięga lat 60-70. Powstała jako wynik współpracy NASA, Państwowej Agencji ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej oraz laboratoriów wojskowych. W 1975 roku HACCP został uznany przez WHO. Przez kolejne lata swoje uznanie zdobywał również w innych międzynarodowych jednostkach.

Celem funkcjonowania systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) jest identyfikacja mogących pojawić się podczas produkcji i obrotu żywnością zagrożeń, ocena ryzyka ich wystąpienia oraz szybka eliminacja skutków zdarzeń niepożądanych, które mogą wystąpić. To najskuteczniejsze narzędzie, które pozwala zagwarantować że żywność nie zostanie zakażona i zanieczyszczona oraz, że zapewni bezpieczeństwo zdrowotne jej konsumentom.

Korzyści jakie można uzyskać z wdrożenia systemu HACCP to między innymi:

  • zaangażowanie się pracowników w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa żywności
  • mniejsze zagrożenie wystąpienia niekorzystnych wyników przeprowadzanych kontroli sanitarnych
  • zadowolenie klientów
  • mniejsza ilość reklamacji
  • potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych
  • wprowadzanie działań prewencyjnych eliminuje pojawienie się strat produkcyjnych
  • ochrona interesów konsumentów, mniejsze zagrożenie wystąpienia chorób układu pokarmowego a tym samym mniejsze roszczenia finansowe ze strony klientów
  • większe zaufanie do marki
  • zapewnienie aktywności podejmowanych działań w razie wystąpienia sytuacji problemowych