Kursy UDT to szkolenia operatorów i konserwatorów przygotowujące do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia składają się z części praktycznej i teoretycznej.

Kursy mogą odbywać się na terenie naszej firmy bądź u klienta. Dysponujemy dobrze wyposażoną salą multimedialną. Nasi wykładowcy to specjaliści w zakresie UDT.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT:

 • dla operatora wózka widłowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem (ładowarka teleskopowa) i wózka z ładunkiem unoszonym wraz z operatorem
 • dla operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • dla operatora wózków widłowych ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.
 • dla operatora żurawi: żuraw samojezdny i żuraw przenośny typu HDS
 • dla operatora dźwigów: dźwigi towarowe ze sterowaniem ręcznym i szpitalnym
 • dla operatora dźwigów: dźwigi budowlane towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne, wyciągi statków.
 • dla operatora podestów: podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe, podesty ruchome przewoźne
 • dla operatora podestów: podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe, podesty ruchome stacjonarne
 • dla operatora suwnic: suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki
 • dla operatora suwnic: suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki

UWAGA!
ZMIANA PRZEPISÓW ODNOŚNIE TZW. ZEZWOLEŃ IMIENNYCH

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza opublikowane 9.01.2018 r. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, to zniesienie imiennych zezwoleń zezwalających na obsługę tych urządzeń – osoby, które zrobiły kurs nie zakończony egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego i poruszały się na wspomnianych imiennych zezwoleniach, będą musiały w najbliższych latach uzupełnić kwalifikacje. Zgodnie z nowym rozporządzeniem tylko uprawnienia UDT dają terminowe prawo do legalnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (zmienionym w dniu 8 października 2019 r.) , zaświadczenia o ukończeniu kursu/zezwolenia imienne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych:

 1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. wWstawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.
 3. Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 


Notice: Undefined index: powrot in /home/jubit/ftp/ambit/projekt1/wp-content/themes/KTheme/footer.php on line 144