Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych. Podczas szkolenia pracownicy zaznajamiają się z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • organizację ochrony przeciwpożarowej
  • ewakuację ludzi i mienia
  • sprzęt gaśniczy
  • sposoby zapobiegania pożarom

Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne z zasad postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego
Całe szkolenie p.poż. trwa 4 godziny, po szkoleniu można powierzyć przeszkolonemu pracownikowi obowiązki w zakresie ochrony przeciw pożarowej oraz organizacji ewakuacji.

INSTRUKCJE PRZECIWPOŻAROWE

Instrukcja przeciwpożarowa w zakładzie pracy to niezwykle ważny i przede wszystkim obowiązkowy element wyposażenia danej firmy. Każda instrukcja ppoż powinna zawierać treści wynikające z brzmienia odpowiedniej ustawy. W związku z tym nie można dopuścić do sytuacji, aby instrukcje ppoż wiszące w zakładzie pracy były pisane przez nieodpowiednio wykwalifikowane osoby. Niewłaściwa instrukcja przeciwpożarowa może skutkować nie tylko zagrożeniem zdrowia i życia osób pracujących w danym miejscu, ale także bardzo wysokimi karami finansowymi nakładami przez organy prawne.

SPORZĄDZANIE PLANÓW EWAKUACJI

Specjalizujemy się w opracowaniu planów ewakuacji ludzi z budynków, których kluczowym elementem są plansze ewakuacyjne.

Plansze ewakuacyjne obrazują przede wszystkim:

  • drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych
  • rozmieszczenie , przycisków sygnalizacji pożarowej i innych
  • lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku
  • miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje – zaznaczony jako „TU JESTEŚ”

Opracowane plany ewakuacji w formie planszy ewakuacyjnej powinny być rozmieszczone w budynku w miejscu ogólnodostepnym i spełniać funkcję informacyjną.