Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, i z wykorzystaniem platformy e-learning. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie wiedzy w zakresie problematyki BHP i ppoż. Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne, a uczestnicy szkoleń mają możliwość korzystania z biblioteki.

Szkolenia mogą odbywać się na terenie naszej firmy bądź u klienta. Dysponujemy dobrze wyposażoną salą multimedialną. Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy oraz z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.
Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • dla pracowników służby BHP

Ponadto proponujemy państwu:

  • szkolenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy
  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • szkolenia z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów wyznaczonych przez pracodawcę osób na podst. art 207 kp