Zgodnie z art 2091 § 1 pkt 2 kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym proponujemy szkolenia z zasad udzielanie pierwszej pomocy, które pozwolą wywiązać się Państwu z tych wymagań prawnych.

 • Forma zajęć : wykład oraz ćwiczenia praktyczne.
 • Czas trwania – 6 x 60 min.
 • Zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy, wykwalifikowaną kadrę instruktorów.
 • Instruktorzy dojeżdżają na miejsce szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
 • Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Proponujemy państwu szkolenie z pierwszej pomocy, którego celem jest przeszkolenie personelu do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku lub nagłego zdarzenia. Szkolenie składa się z wykładu, prezentacji, pokazów i ćwiczeń. Pracujemy i ćwiczymy na profesjonalnym sprzęcie: fantomach, treningowym defibrylatorze(AED) oraz na sprzęcie ratowniczym grupy BOXMET, w którego skład wchodzą apteczki, materiały opatrunkowe, nosze ratunkowe, kołnierze ortopedyczne, szyny kramera itp.

Program szkolenia jest ukierunkowany przede wszystkim na praktyczną naukę pierwszej pomocy, każdy z uczestników nie tylko wysłucha wykładu i zobaczy pokaz, ale również sam wykona prezentowane ćwiczenia.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zegarowych nauki, w tym ponad połowa czasu przeznaczona jest na ćwiczenia praktyczne.

Zagadnienia, które pojawią się na szkoleniu to:

 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Środki ochrony osobistej
 • Wstępna ocena poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS)
 • Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • Pozycja bezpieczna
 • Zadławienie osoby dorosłej
 • Krwotoki
 • Wstrząs
 • Uraz kręgosłupa
 • Podstawowe wyposażenie apteczki i obsługa sprzętu
 • Pozoracje

W zależności od państwa potrzeb program szkolenia może ulec modyfikacji. Mają państwo do dyspozyji szeroką gamę tematów. Oto niektóre z nich:

 • Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
 • Zasady ewakuacji poszkodowanych i ich klasyfikacja pod względem pierszeństwa udzielenia pomocy.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci.
 • Postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci.
 • Porażenie prądem, porażenie piorunem.
 • Zatrucia.
 • Zawał mięśnia sercowego.
 • Omdlenia.
 • Postępowanie w przypadku ataku padaczki.
 • Poparzenia i odmrożenia.
 • Pierwsza pomoc w trudnych warunkach(woda, góry, trudne warunki atmosferyczne).
 • Udar mózgu.
 • Postępowanie w przypadku wypadku komunikacyjnego.

Program szkolenia ustalamy indywidualnie, po uprzedniej konsultacji z klientem.

Szkolenie jest prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.