Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom wymagań, które należy spełnić aby wdrożyć system HACCP. W sposób szczegółowy na szkoleniu zostaną omówione wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych, Dobrych Praktyk Higienicznych oraz rodzaje zagrożeń jakie mogą występować w firmach związanych z produktami żywnościowymi.Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników i kierowników kontroli jakości zakładów sektora spożywczego
 • przewodniczących zespołu HACCP
 • członków zespołów HACCP
 • przyszłych audytorów wewnętrznych
 • osób zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa żywności

 • co to jest system HACCP
 • cele systemu HACCP
 • podstawowe pojęcia
 • aktualne wymagania prawne
 • 7 zasad systemu HACCP według normy ISO 22000

2. Rodzaje zagrożeń oraz ich źródła

 • zanieczyszczenia chemiczne
 • zanieczyszczenia fizyczne
 • zanieczyszczenia mikrobiologiczne

3. Zasady GHP

 • infrastruktura zakładu, lokalizacja i otocznie
 • funkcjonalny układ zakładu
 • maszyny i urządzenia
 • procesy mycia i dezynfekcji
 • zaopatrzenie zakładu w wodę
 • kontrola odpadów stałych i ścieków
 • zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie
 • wymagania zdrowotne i higiena personelu
 • szkolenie personelu

4. Zasady GMP

 • dostawy
 • proces magazynowania, postępowanie z surowcami, półproduktami i produktami
 • obróbka wstępna
 • obróbka zasadnicza
 • transport (wewnętrzny i zewnętrzny)

5. Zasady znakowania żywności

6. Korzyści z wdrożenia systemu HACCP

7. Ćwiczenia

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest wydaniem imiennego certyfikatu.