Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi zasadami opracowywania dokumentacji systemowej HACCP, z jej strukturą oraz zasadami zapewniającymi jej odpowiednie nadzorowanie.

Szkolenie skierowane do:

 • osób, które chcą poznać zasady tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP (Księga HACCP), instrukcji Dobrych Praktyk Produkcyjnych oraz Dobrych Praktyk Higienicznych

Program szkolenia:

1. Omówienie struktury dokumentacji

 • Dokumentacja podstawowa – zasady systemu HACCP
  – analiza zagrożeń
  – wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli
  – monitorowanie CCP i działania korygujące
  – dokumenty związane
  – weryfikacja skuteczności działania systemu
 • Dokumentacja uzupełniająca

2. Dokumentowanie systemu HACCP

 • Ogólne dokumenty systemowe
  – księga HACCP
  – Dobre Praktyki Produkcyjne
  – Dobre Praktyki Higieniczne
 • Plan HACCP
  – opis produktu
  – wyznaczanie krytycznych punktów kontroli
  – monitorowanie CCP i działania korygujące
  – weryfikacja systemu
  – schemat blokowy procesu
 • Dokumenty wykonawcze – procedury, instrukcje
 • Zapisy – pomiary, testy, działania realizowane w krytycznych punktach procesów

3. Wymagania dotyczące dokumentacji wg normy ISO 22000

 • Zasady nadzoru nad dokumentacją
 • Praktyczne zasady tworzenia dokumentacji:
  – opracowanie dokumentu
  – zarządzanie dokumentami, dystrybucja
  – aktualizacja/zmiana dokumentów
  – określenie systemu weryfikacji aktualności dokumentów wewnętrznych
  – nadzór nad dokumentami nieaktualnymi
  – nadzór nad dokumentami zewnętrznymi
  – określenie systemu weryfikacji aktualności dokumentów zewnętrznych.

4. Ćwiczenia

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest wydaniem imiennego certyfikatu.